Izvajamo različne učinkovite, interaktivne ter preventivne projekte za mlade, ki so naravnani na osnovanje zdravega in spoštljivega odnosa ter življenjskega sloga.

Naši programi so celostni, pozitivno naravnani, socializacijski. Spodbujajo aktivno vlogo, soustvarjalnost mladostnikov ter timsko delo.

Naš doprinos je razviden skozi poznavanje teorij, ocenjevanje potreb, ustreznosti programa za ciljno skupino in interaktivne tehnike.

Naš slogan je: Ne prepovedi, pozitivno in spodbudno okolje za razvoj kritičnega mišljenja.