Se kdaj spomnite, kako je bilo neovirano razvijati domišljijo, kako se je bilo sproščeno igrati in brezskrbno smejati? Pravijo, da se je najlažje učiti, medtem ko se zabavamo, in res je tako!

Si morda lahko predstavljate, kaj dobite, ko združite team building, gibanje, druženje, zabavo ter učenje?

Popolno vzdušje za snovanje in izpolnjevanje novih ciljev!

 

 

Socialno-gibalna metoda je interdisciplinaren, celosten in inovativen pristop, ki temelji na opazljivih in merljivih dokazih.

Morda veste, da je več kot 60 % bolezni psihosomatskega izvora? Naši socialno-gibalni programi so usmerjeni v vse aspekte zdravja in učinkovite preventive, v katero so vključene pomembne, večkrat zanemarjene psiho-socialne teme.

V središču naše metode je posameznik kot enkratno bitje s svojimi psiho-socialnimi in fizičnimi lastnostmi, ki deluje v svojem enkratnem okolju in kot tak ni nikoli del širšega posploševanja. S pomočjo gibanjaSocialno-gibalna metoda tako združuje praktične metode iz medicine, kineziologije, nutricionistike ter psihologije, psihoterapije, sociologije, pedagogike in kognitivne znanosti.

Temelj je preplet gibanja in pozitivne družabnosti.

To morate doživeti!

ZAKAJ?

Osnovno vodilo socialno-gibalne metode je, da posameznik v skupnosti preko gibanja (v kontekstu strukturirane in vodene vadbe), spoznava sebe, postopek rabe čustvene inteligence, različnost sočloveka, pogajalske sposobnosti, prvine kvalitetne komunikacije in moralne vrednote. Gre za učinkovito sredstvo izražanja, razvoja osebnosti, sposobnosti in lastnosti kohezije, kvalitetnih odnosov, prav tako pa je strukturirana gibalna dejavnost tudi učinkovito preventivno in terapevtsko sredstvo. 

Naši pristopi, ki posameznika aktivirajo so gibalni, igrivi in inovativni. Namreč ravno igra je tista, ki predpostavlja svobodo, sproščenost in odsotnost strahu. Vezana je na notranjo moč človeka, ustvarjalnost in notranji svet. Temelj je notranja svoboda. Potemtakem gibanje lahko razumemo tudi kot podporo k razvoju demokratične, humane, srečne, duševno in telesno uravnotežene osebnosti. Z igrivostjo skozi gibanje lahko osmišljamo življenje.

Gibanje bistveno vpliva na naše reakcije kot so zaznava napora, kognitivna orientacija, privrženost, skupinska dinamika in socialna primerjava in nosi številne pozitivne rezultate na razpoloženjsko stanje, vzorce spanja, samo-percepcijo, kognitivno funkcioniranje, procese adaptacije in reaktivnost na stres.

Gibanje je dejavnost, ki je:

  • Sredstvo družbenega povezovanja
  • Prostovoljna
  • Bogata z uživanjem
  • Protiutež običajnim življenjskim obremenitvam
  • Nasprotna tekmovanju
  • Kompenzacija stresu

Preko gibanja formiramo lastno samopodobo, oblikujemo motivacijo za doseganje ciljev (dozorevanje, vključevanje v socialno življenje, razvoj zrelosti, socialnega, čustvenega, intelektualnega in moralnega funkcioniranja), pridobivamo smisel, kar onemogoča razvoj depresije in anksioznosti, gibanje pa prav tako terapevtsko vpliva na zaviranje psiho-somatskih bolezni. Cilj je zadovoljstvo! 

Življenjske spretnosti, ki jih razvijemo preko rekreacije zlahka prenesemo v druge sfere vsakodnevnega življenja!